Podstawowym celem utworzenia przedmiotowego rejestru jest monitorowanie stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowanie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej poprzez przeprowadzanie analiz naukowych, statystycznych i medycznych w oparciu o dane przetwarzane w rejestrze. W rejestrze gromadzone będą informacje dotyczące wykonywanych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych w szpitalach udzielających świadczeń z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. poz. 1234).Źródło: www.mz.gov.pl