Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (System RUM-NFZ) oraz warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające wykorzystywanie za pomocą Platformy Udostępniania On-Line Usług Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych informacji ze słowników i rejestrów zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej. Ma to umożliwić usługodawcy wystawianie rozliczeń i faktur w postaci dokumentu elektronicznego.


Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl