W ocenie korzyści stosowania produktu leczniczego Protelos/Osseor wykazano niewielką skuteczność w leczeniu osteoporozy, a zwiększone ryzyko powikłań ze strony układu krążenia.

Zalecenie PRAC zostanie przesłane do Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use; CHMP), który przedstawi opinię końcową najprawdopodobniej podczas spotkania organizowanego w dniach 20 - 23 stycznia 2014 roku.

Pełny tekst informacji przygotowanej przez Europejską Agencję Leków można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyczny i Produktów Biobójczych.

www.urpl.gov.pl