Francuska agencja leków złożyła przedmiotowy wniosek w związku z wystąpieniem rzadkich, ale ciężkich działań niepożądanych, w szczególności dotyczącymi układu krążenia (np. zawał serca lub udar), układu nerwowego (np. napady drgawkowe) i z powodu psychiatrycznych działań niepożądanych (np. halucynacje lub epizody maniakalne).

Źródło: www.urpl.gov.pl