Projektowane rozporządzenie określa sposób zgłaszania dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 właściwym organem do przyjmowania zgłoszeń o dodatnich wynikach jest państwowy inspektor sanitarny. Zobowiązanym do przekazywania takich zgłoszeń będzie kierownik diagnostycznego laboratorium medycznych, będzie on miał 24 godziny na przekazanie zgłoszenia od uzyskania dodatniego wyniku. Takie rozwiązanie ma zapienić szybki i sprawny kontakt laboratorium ze stają sanitarno epidemiologiczną prowadzącą nadzór na podległym sobie terenie.

Zmianie ulegnie dotychczasowe rozwiązanie, polegające na obowiązku kilkukrotnego dokonywania zgłoszeń w przypadku, gdy badając materiał kliniczny od tej samej osoby uzyskiwano za każdym razem wynik dodatni. Zgodnie z § 3 ust. 2 kierownik laboratorium w powyższej sytuacji będzie miał obowiązek zgłoszenia jedynie pierwszego dodatniego wyniku.

Ponadto rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, gruźlicy oraz HIV.

Projekt rozporządzenia został przekazany w dniu 20 lutego 2013 r. do uzgodnień z organami administracji rządowej. Termin zgłaszania uwag upływa 22 lutego 2013 r.

Źródło: www.mz.gov.pl