W strategii uwzględniony zostanie przegląd zachęt dotyczących prawa farmaceutycznego, a związanych z przejrzystością kosztów badań, czy zwiększenia koordynacji dotyczącej negocjowania cen leków i ustalania zasad refundacji nowych molekuł. Eksperci zajmą się także kwestią prawodawstwa odnoszącego się do leków sierocych i preparatów leczniczych stosowanych w pediatrii, gdzie w trakcie konsultacji projektu strategii wskazano wiele legislacyjnych niedociągnięć.

Uniezależnienie dostaw leków od Azji

Przede wszystkim chodzi o pacjentów w całej Europie, którzy będą mieli szybki oraz prosty dostęp w każdych okolicznościach do nowych leków. Istotne jest także, by ograniczyć tendencję niedoborów produktów leczniczych, z którymi cała UE zmaga się od dłuższego czasu. Ponadto UE zależy, by terapie lekowe stały się zdecydowanie bardziej przystępne cenowo, a także by zwiększyć stosunek jakości do ceny w wydatkach na zdrowia. Nie bez znaczenia pozostaje korzystanie z nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, a także uzyskanie gwarancji, że tworzące się innowacje zaspakajają istniejące potrzeby terapeutyczne społeczeństw Europy.

Priorytetem strategii jest uniezależnienie UE od dostaw substancji czynnych spoza Europy.