Natomiast kilka starych leków będzie dostępnych dla szerszej grupy chorych. Grupa pacjentów z prawem do refundacji leków blokujących działanie hormonu wzrostu rozszerzy się o chorych z guzami neuroendokrynnymi.

Inne zmiany na liście dotyczą m.in. leków zawierających wigabatrynę, które od 1 lipca 2014 będą refundowane chorym na stwardnienie guzowate, oraz kolistyny dla pacjentów po przeszczepie płuc. (pap)