Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk ostrzegawczy nie mógł trwać dłużej niż 2 godziny jednak pielęgniarki protestują nadal. Ogłosiły strajk okupacyjny.

Kilkukrotnie były prowadzone rozmowy w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, jednak dyrekcja szpitala była w stanie zaproponować podwyżkę tylko w formie 10-cio procentowej premii (200 zł) na co pielęgniarki się nie zgodziły. Później była propozycja podwyżki w wysokości 300 zł, na co strajkujące też nie przystały.

Cały artykuł na stronie www.panaroma.info.pl