Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń pulmonologicznych, a w ramach tworzonej „sieci szpitali” będzie jedynym szpitalem pulmonologicznym w województwie.

Z tego powodu, na bazie szpitala zostało utworzone Lubuskie Centrum Pulmonologii, specjalizujące się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu większości schorzeń z zakresu chorób płuc, w tym nowotworów płuc.

 

 

Na terenie Centrum znajdują się oddziały: gruźlicy, chorób płuc oraz pododdział chemioterapii. Baza obejmuje 101 łóżek. Pacjenci mają też dostęp do poradni specjalistycznych: onkologicznej oraz gruźlicy i chorób płuc, a także do pracowni diagnostycznych, takich jak: laboratorium, pracownia RTG, tomografii komputerowej, bodypletyzmografii, spirometrii, bronchofiberoskopii i polisomnografii.

Przeprowadzone działania inwestycyjne wychodzą naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców województwa lubuskiego w zakresie kompleksowej usługi nastawionej nie tylko na wczesne wykrywanie, diagnozowanie i leczenie chorób płuc, ale również kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej, jedynej tego rodzaju w tym województwie.

Zanim uruchomione zostało Lubuskie Centrum Pulmonologii, Szpital funkcjonował w kilku budynkach rozlokowanych na obszarze niemal 8 hektarów. Diagnozowanie i leczenie pacjentów wiązało się z ich transportowaniem do innych obiektów i jednostek szpitalnych.

Wykonane w ramach projektu prace modernizacyjne umożliwiły koncentrację wszystkich oddziałów, poradni i pracowni diagnostycznych w jednym budynku, co znacząca poprawi organizację pracy i procesu diagnostyczno-leczniczego z korzyścią nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu.

Roboty budowlane prowadzone były w latach 2007 – 2016,  prace przebiegały w kilku etapach. Dotyczyły między innymi termomodernizacji budynków, modernizacji pracowni diagnostyki obrazowej, budowy łączników szpitala, rozbudowy i przebudowy obiektów. Poza tym zakupiono wyposażenie o łącznej wartości 4 509 341,41 złotych.

Łączna wartość zrealizowanego projektu wynosiła 28 953 508,51 zł. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych szpitala, z bankowego kredytu inwestycyjnego, jak również z zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności z  LRPO w kwocie  3 421 423,41 złotych, LRPO w kwocie 1 499 950 złotych, dotacji województwa lubuskiego w kwocie  1 500 000 złotych  oraz środków PFRON w kwocie  381 000 złotych.

 

Źródło: www.lubuskie.pl