„Tarnów jest białą plamą na mapie placówek lecznictwa psychiatrycznego. Osoby ze schorzeniami psychiatrycznymi muszą dzisiaj korzystać z pomocy głównie placówek w Krakowie oraz w Straszęcinie koło Dębicy” – oceniła Anna Czech, dyrektor Szpitala im. św. Łukasza.

Tarnowska placówka planuje utworzenie Ośrodka Psychiatrii złożonego z dwóch oddziałów stacjonarnych z 70 łóżkami, oddziału dziennego z salami terapeutycznymi, poradni specjalistycznych i zespołu opieki środowiskowej. Inwestycja o wartości ponad 20 mln złotych ma się zakończyć w 2015 roku.

Zupełnie nowy budynek stanie na działce tuż obok parkingu. Docelowo będzie połączony z pozostałym kompleksem budynków szpitala podziemnym tunelem. Pierwsze prace ziemne rozpoczną się w tym roku.

Zdaniem dyrektor uruchomienie ośrodka psychiatrii w Tarnowie jest ważną inwestycja, której celem jest zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej dla mieszkańców powiatów leżących w tej części Małopolski.

Jak zauważają specjaliści, w ostatnich latach wzrasta liczba osób leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, a najczęstszą przyczyna leczenia są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem. Według danych za 2010 r. w województwie małopolskim było leczonych prawie 132 tysiące osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli 4 proc. mieszkańców województwa.