- Na ostatniej sesji rady powiatu, która miała miejsce 30 stycznia 2014 roku rada wyraziła zgodę na powołanie spółki samorządowej, która w razie takiej konieczności będzie mogła prowadzić placówkę – mówi wicestarosta powiatu świdwińskiego Roman Kozubek. – Obecnie czekamy na zaległe płatności, które spółka zobowiązała się uregulować, jest to czynsz należny powiatowi z tytułu dzierżawy oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powiat kilkakrotnie już wyznaczał ostateczne terminy zapłaty zobowiązań. Ostatni z nich minął 31 stycznia 2014 roku. Spółka w tym dniu zapłaciła jednak tylko część zobowiązań, na przykład trzy z sześciu zaległych rat czynszu czy pieniądze „pożyczone” z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

- Poczekamy na spłatę jeszcze dwa tygodnie  - mówi wicestarosta Kozubek. – Jeżeli do tego czasu spółka nie ureguluje należności, rozpoczniemy działania związane z przejęciem szpitala.
Oprócz należności, które trzeba zapłacić samorządowi, spółka ma także zobowiązania wobec dostawców, na przykład leków czy materiałów laboratoryjnych, co wpływa negatywnie na działalność placówki.

Spółka Szpitale Polskie S.A. podpisała umowę w sprawie placówki w Połczynie Zdroju 29 stycznia 2010 roku. Wydzierżawiła szpital na 30 lat. Jako NZOZ placówka rozpoczęła działalność w maju 2010 roku.

Szpitale Polskie prowadzą także szpitale w Sztumie i Drawsku Pomorskim. Na początku 2013 roku spółka przejęła prowadzenie Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach, w którym również występują problemy z płynnością. W planach miała także zakup udziałów w katowickim szpitalu w Murckach. Jednak władze miasta postanowiły na razie poczekać z transakcją, z uwagi na problemy Szpitali Polskich.

Zarząd spółki Szpitale Polskie tworzą Tomasz Górski i Krzysztof Kiciński. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Paweł Buszman, twórca spółki Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, udziałowca Szpitali Polskich. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca prowadzą oddziały kardiologiczne w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Kędzierzynie-Koźlu, Mielcu, Polanicy Zdroju, Nysie, Tychach,  Chrzanowie i Starachowicach. Posiadają także Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się oddział kardiochirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej w Bielsku-Białej oraz pracownia doświadczalna w Kostkowicach. W roku 2010 spółka kupiła uzdrowisko Ustroń. Mniejszościowe udziały w PAKS posiada Advent International, międzynarodowy fundusz private equity.