W ramach nowego programu (w skróci KOC) każda zgłaszająca się kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pełnoprofilowej opieki. Nad bezpieczeństwem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarzy ginekologów i położnych. W ramach programu zespół będzie zapewniał całość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia. Ciężarna nie będzie musiała martwić się o terminy, konsultacje a także rodzaj i liczbę wykonywanych badań. Opieka po urodzeniu dziecka będzie obejmować między innymi wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią.

- To absolutna nowość w naszym szpitalu i tej części województwa. - mówi lekarz Jacek Florek, kierownik oddziału położniczo ginekologicznego szpitala w Skierniewicach. - Mamy nadzieję, że dzięki takiej koordynowanej opiece przyszłe mamy również spoza Skierniewic będą chętnie wybierać nasz szpital na miejsce porodu.

Dotychczas wiele z pacjentek decydowało się na wizyty w gabinetach prywatnych lub samodzielnie ustalało wizyty w poradniach, pojawiając się w systemie jedynie „sporadycznie", w celu odbycia porodu w publicznym szpitalu. Teraz całościową koordynacją tego procesu będzie zajmował się szpital. 

Główne atuty programu to skoordynowana opieka w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad noworodkiem a później nad niemowlęciem do 6 tygodnia życia sprawowana przez jeden zespół lekarzy i położnych, możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę, lekarza ginekologa-położnika lub położnej, terminowe wykonywanie procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia o opiece w ciąży patologicznej, świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego związane z porodem, w przypadku wskazań medycznych również hospitalizacja, opieka stomatologiczna dla mam, plan opieki przedporodowej i plan porodu (modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trakcie opieki).

W ramach programu kobiety będą także miały całodobową możliwość kontaktu telefonicznego oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę. Otrzymają także informacje o sposobach radzenia sobie z bólem porodowym – niefarmakologiczne i farmakologiczne, także pomoc w wyborze odpowiedniej metody. Będą mogły skorzystać z praktycznego i teoretycznego przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa, otrzymać 
opiekę w ośrodku o odpowiednim poziomie referencyjnym, zgodnie ze stanem klinicznym a także zgodnie z życzeniem – pomoc psychologiczną.

W ramach nowego programu działająca w skierniewickim szpitalu szkoła rodzenia będzie bezpłatna.

Pacjentki będą miały możliwość przystąpienia do programy na każdym etapie ciąży. 
Po zakończeniu opieki mamy będą oceniać jej jakość w wypełnianych ankietach. Nowy program jest uruchamiany przez NFZ we wszystkich województwach.

- Jest to całkowicie nowy projekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu kobieta zyskuje kompleksową opiekę, a co za tym idzie poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie ciąży i porodu - podkreśla Andrzej Jacyna p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. - Zmieniamy model opieki – w tym wypadku nad kobietą i jej nowo narodzonym dzieckiem – tak, aby na pierwszym miejscu nie stały procedury i ich wyceny, ale dobro i interes pacjenta – dodaje.

Do ogłoszonego w czerwcu 2016 roku przez łódzki oddział NFZ konkursu przystąpiło w sumie pięć szpitali z całego województwa. Konkurs wygrały trzy, w tym między innymi Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach.

Program rusza 1 sierpnia 2016 roku. Kobiety w ciąży zainteresowane przystąpieniem do programu będą zgłaszały się do poradni położniczo-ginekologicznej skierniewickiego szpitala, która mieści się przy ulicy Wita Stwosza 1. Na miejscu otrzymają Kartę Informacyjną KOC oraz instrukcje położnej na temat dalszej realizacji procesu. Na tym etapie pacjentka dokona wyboru osoby prowadzącej ciążę i ustali z położną plan opieki przedporodowej oraz porodu. W poradni położniczo-ginekologicznej realizowane będą następnie kolejne wizyty edukacyjne od 21. tygodnia ciąży zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniach ministra zdrowia. Na tym etapie, podczas kolejnych wizyt edukacyjnych pacjentka może zostać skierowana także do gabinetu stomatologicznego na badanie stomatologiczne. 

Poród odbywa się w oddziale położniczo-ginekologicznym skierniewickiego szpitala. Oddział ten dysponuje nowoczesną salą porodów rodzinnych, wyposażoną w wysokiej klasy łóżko porodowe, kącik relaksacyjny dla partnera, a także łazienkę z biczami wodnymi. Na życzenie pacjentki, w razie braku przeciwskazań medycznych, do porodu może zostać zastosowane znieczulenie zewnątrzoponowe

Podczas badań w poradni położniczo-ginekologicznej lub w oddziale, w przypadku stwierdzenia wystąpienia ciąży patologicznej, pacjentka zostanie skierowana do realizacji dalszego postępowania w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Po odbyciu porodu w szpitalu w Skierniewicach dalszą opiekę nad pacjentką oraz noworodkiem sprawuje oddział noworodkowy. 

Po opuszczeniu szpitala przez matkę z noworodkiem w trakcie kolejnych 6 tygodni dalszą opiekę sprawuje położna podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach procesu odbędą się co najmniej 4 wizyty patronażowe, pierwsza z nich w czasie do 48 godzin po otrzymaniu przez położną zgłoszenia dziecka. W trakcie trwania całej opieki w ramach KOC zarówno ciężarna jak również później młoda mama może skorzystać z całodobowych konsultacji medycznych.


Źródło: www.szpitalskierniewice.pl