Podczas ostatniego posiedzenia nadzwyczajnej sejmowej podkomisji zdrowia w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, które odbyło się 29 stycznia 2015, Naczelna Rada Aptekarska zgłosiła poprawkę, która nakładałyby na wytwórców i importerów obowiązek sprzedaży produktów leczniczych wszystkim działającym na rynku hurtowniom farmaceutycznym. Popiera to rozwiązanie Stowarzyszenie Eksporterów Równoległych (StER).

Podobny zapis był już dyskutowany jesienią 2014 r. w toku prac nad rządowym projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego, jednak nie znalazł się w ostatecznej wersji ustawy.

Zdaniem Stowarzyszenia Eksporterów Równoległych proponowany przez NRA kierunek zmian miałby kapitalne znaczenie dla możliwości zwiększenia konkurencyjności i transparentności rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, w tym w szczególności dla wyeliminowania zjawiska odwróconego łańcucha dostaw.

- Nie ma skuteczniejszego narzędzia walki z nieuczciwymi praktykami rynkowymi niż usunięcie czynnika, który nadaje im biznesowe uzasadnienie – wyjaśnia Maciej Bieńkiewicz ze StER. - Odwrócony łańcuch dostaw, czyli przypadki, w których hurtownie farmaceutyczne zaopatrują się w leki w aptekach, jest reakcją rynku na brak możliwości zakupu wybranych leków w legalnym kanale dystrybucji tworzonym przez ich wytwórców. Ograniczenia te dotyczą zdecydowanej większości działających w kraju hurtowni farmaceutycznych. Rynek nie zna pojęcia próżni – zawężenie oficjalnego systemu dystrybucji leku do wąskiej grupy współpracujących z wytwórcami lub importerami podmiotów zaowocowało rozwojem alternatywnych, niejawnych i często niezgodnych z prawem kanałów zaopatrzenia w leki.

Według Stowarzyszenia, jeśli udałoby się powrócić do modelu, w którym hurtownie mogą kupić lek w jego oficjalnym kanale dystrybucji, odwrócony łańcuch dostaw straciłby rację bytu. Dodatkowo, otworzyłoby to drogę do egzekwowania martwego w chwili obecnej przepisu, który nakłada na podmioty prowadzące obrót hurtowy produktami leczniczymi obowiązek nieprzerwanego zaspokajania zapotrzebowania aptek.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ster.info.pl, stan z dnia 2 lutego 2015 r.