Umowę w sprawie dofinansowania podpisali w piątek przedstawiciele zarządu województwa oraz Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Dzięki zakupowi specjalistycznej aparatury laboratoryjnej w Instytucie Kardiologii w Warszawie prowadzone będą badania, których wyniki pozwolą na wprowadzenie nowych badań przesiewowych zwiększających wykrywalność chorób układu krążenia. Mają być one wykorzystywane w diagnostyce i leczeniu chorych nie tylko na Mazowszu, ale w całym kraju. Poprawić ma się też diagnostyka i opieka nad osobami zagrożonymi dziedzicznymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

O nowy sprzęt wzbogacić mają się cztery jednostki Instytutu. Aparatura zakupiona dla Pracowni Farmakologii Klinicznej i Terapii w Zakładzie Biochemii Klinicznej ma być pomocna w prowadzeniu badań w zakresie terapii immunosupresyjnej oraz terapii monitorowanej stężeniem leku u pacjentów z chorobami układu krążenia. Pracownia Biologicznie Czynnych Peptydów w Zakładzie Biochemii Klinicznej ma zaś otrzymać sprzęt do oznaczenia stężenia katecholamin i metoksykatecholamin we krwi.

Nowa aparatura pojawi się też w Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej i w Ośrodku Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, które w przyszłości utworzą centrum diagnostyki - Centrum Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego.

Choroby układu krążenia stanowią współcześnie - obok chorób nowotworowych - największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W krajach wysoko rozwiniętych z powodu chorób układu krążenia umiera rocznie więcej osób niż z powodu innych chorób łącznie. Choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze są już określane mianem chorób cywilizacyjnych. W Polsce chorobami układu krążenia spowodowanych jest ok. 50 proc. zgonów. (PAP)

mca/ bno/