Według danych, na które powołuje się Izba, średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lutym zwiększyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. 

Dla produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 8,37 procent, a dla leków refundowanych - o 4,08 procent. Największą zmianę sprzedaży w porównaniu do lutego 2015 roku zanotował segment leków pełnopłatnych, którego sprzedaż wzrosła o 10,21 procent. Natomiast w porównaniu do stycznia 2016 roku statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 8 procent. Wzrost był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zwiększyła się o 10,78 procent, leków refundowanych o 9,65 procent, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej o 6,25 procent.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2016 roku wyniosła 17,18 zł i zwiększyła się w porównaniu do stycznia 2016 roku o 0,96 procenta, a w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roiku -  o 1,95 procent. W porównaniu do lutego 2016 roku ceny spadły jedynie dla segmentu leków refundowanych o 1,02 procent.

Czytaj: Neuca: wartość hurtowego rynku aptecznego wzrośnie o 1-3 procent>>>

Dla leków pełnopłatnych na receptę cena była wyższa o 3,80 procent, a w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 3,26 procent. Natomiast w porównaniu do stycznia 2016 roku ceny były niższe tylko dla produktów w sprzedaży odręcznej, odnotowano tutaj spadek o 0,51 procenta. Średnia cena produktów w segmencie leków pełnopłatnych była wyższa o 0,64 procenta, a dla leków refundowanych zwiększyła się o 1,31 procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca 2016 roku.

Natomiast średnia marża apteczna w lutym 2016 roku wyniosła 25,75 prcoent i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015 roku o 0,89 pp., a w porównaniu do stycznia 2016 roku marża wzrosła o 0,15 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym 2016 roku była o 254,58 mln zł wyższa niż w analogicznym miesiącu roku 2015. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 118,71 mln zł. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 72,26 mln zł, a wartość leków refundowanych była wyższa o 64,52 mln zł. Nieznacznie mniejsza niż przed rokiem była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która spadła w tym okresie o 0,90 mln zł. 

W porównaniu do stycznia 2016 roku wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 226,28 mln zł. Wszystkie najważniejsze segmenty rynku zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 94,17 mln zł, wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 76,71 mln zł, a wartość leków pełnopłatnych była wyższa o 64,28 mln zł w porównaniu do stycznia 2016. Spadek zanotowała tylko sprzedaż leków w ramach importu o 8,89 mln zł..

Prognoza dotycząca 2016 roku zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego wyniesie ponad 30,6 mld zł i będzie wyższa o 2,5 procenta względem wyniku, jaki osiągnął rynek apteczny w 2015 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016 roku wyniesie ponad 7,9 mld zł, czyli o 1,1 procent więcej niż wartość refundacji za rok 2015.