W Gdyni powstała nowa inicjatywa dużej grupy podmiotów powiązanych wspólną ideą wykreowania województwa pomorskiego jako atrakcyjnego miejsca dla rozwoju turystyki zdrowotnej, turystyki medycznej oraz SPA – zrzeszająca się w postaci Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej. Inaugurację działalności klastra zaplanowano na 11 marca 2015 roku.

Korzystając z istniejącej bazy infrastrukturalnej, ogromnego potencjału turystycznego regionu oraz z wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji technologicznych, członkowie klastra chcą wypracować nową, silną ofertę zdrowotno-turystyczną, skierowaną również do klientów zagranicznych. Stawiają przed sobą między innymi takie cele jak utworzenie nowych miejsc pracy, poprawa poziomu oferowanych usług medycznych i SPA.

„Kluczowym zadaniem klastra będzie wypracowanie konkurencyjnej, kompleksowej i nowoczesnej oferty turystyczno-medycznej, przyciągającej turystów nie tylko pięknymi obiektami, innowacyjnymi metodami leczenia czy pielęgnacji zdrowia, ale także międzykulturowo kompetentną i profesjonalną kadrą. Oferty, zapewniającej dochodzenie do zdrowia w pięknej pomorskiej przyrodzie, z jej walorami zdrowotnymi oraz czerpanie radości z kontaktu z naszym unikatowym dziedzictwem kulturowym. Wspólna promocja i internacjonalizacja – to kolejne zadania klastra” – czytamy na stronie pomorskiego urzędu marszałkowskiego.

Projekt powstaje we współpracy z Pomorskiem Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia. Współpracą w ramach klastra zainteresowanych jest około 50 firm oraz instytucji. Organizatorzy klastra zapraszają do współpracy firmy, instytucje operujące w obszarze zdrowia, turystyki, zdrowego żywienia, oraz wszystkie inne podmioty, które widzą w tym przedsięwzięciu szansę na rozwój dla siebie i regionu, w tym między innymi firmy medyczne, hotele, ośrodki SPA, sanatoria, firmy z branży turystycznej, uczelnie, fundacje, stowarzyszenia oraz gminy i samorządy.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pomorskie.eu, stan z dnia 11 marca 2015 r.