Do tej pory w ramach portalu środków ochrony indywidualnej Ministerstwa Zdrowia aptekarze mogli zgłaszać zapotrzebowanie na maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, a także płyny do dezynfekcji. Od pewnego czasu pomimo składanych przez aptekarzy zamówień w systemie SOI nie trafiają do nich środki ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej w aptekach

Zapytany o sprawę resort zdrowia poinformował, że środki ochrony indywidualnej, które pozostają w dyspozycji ministra zdrowia udostępnia się w oparciu o analizę potrzeb w skali kraju, uwzględniając ryzyko kontaktu z patogenem oraz wystąpienie ogniska epidemicznego, jednocześnie ściśle przestrzegając zasad optymalnego zarządzania zapasami.

 

Z wyjaśnienia wynika, że celem racjonalnego wykorzystania SOI, gromadzonych w składnicach Agencji Rezerw Materiałowych, w pierwszej kolejności kierowane są one do podmiotów o największym zapotrzebowaniu, w których zużycia SOI nie można ograniczyć bez uszczerbku dla ochrony pracowników medycznych, jak i innych osób narażonych na kontakt z wirusem wywołującym COVID-19.

Aptekarzu, radź sobie sam

W opinii MZ udostępniany asortyment jest „dodatkowym wsparciem - podmioty zawsze są zobowiązane do pozyskiwania zabezpieczenia we własnym zakresie". Za zabezpieczenie zatrudnianego personelu w środki ochrony indywidualnej odpowiedzialność ponoszą pracodawcy. Resort podkreśla, że możliwości zaopatrzenia w takie środki są obecnie coraz większe, a rosnąca liczba producentów, importerów oraz dystrybutorów na krajowym rynku jest w stanie odpowiedzieć na zgłaszane zapotrzebowanie większości podmiotów.