Przygotowując się do generalnego remontu bloku porodowego, pomyślano nie tylko o samym komforcie rodzenia, który zapewniają przestronne sale porodowe z łazienkami, profesjonalne łóżka, dostęp do gazów medycznych czy system przywołania personelu medycznego, ale także o swobodnym dostępie mamy do noworodka. 

Porodówka ma bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem pielęgnacji noworodka. Dla osób towarzyszących przy porodzie przewidziano osobny pokój z dostępem do łazienki, z możliwością przygotowania ciepłego posiłku.

W rezultacie na oddziale położniczym znajduje się 8 pokoi dwuosobowych z łazienkami i stanowiskami dla noworodków, które wyposażone są we wszystkie niezbędne sprzęty, potrzebne do pielęgnacji dziecka. Oddział ma obecnie doskonałe warunki do prowadzenia instruktażu dla matki w zakresie pielęgnacji i opieki nad noworodkiem. Urządzono  także wygodny pokój rodzinny, w którym będą mogli przebywać rodzice ze swoim nowo narodzonym dzieckiem.

Remont czwartego piętra budynku szpitala objął też oddział neonatologiczny. W ramach modernizacji zainwestowano  w wyposażenie oddziału w sprzęt medyczny, a szczególnie uzbrojenie techniczne w gniazda tlenowe, próżniowe i elektryczne. 

Oddział posiada dwa stanowiska do intensywnej terapii noworodka oraz trzy pomieszczenia dwustanowiskowe służące do intensywnego nadzoru i obserwacji noworodka.

Nowością jest wyizolowana sala do prowadzenia intensywnej terapii i nadzoru nad noworodkiem, który zostaje powtórnie przyjęty na oddział z powodu pojawienia się chorób, takich jak zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, żółtaczka, czy innych. Jej usytuowanie zostało tak pomyślane, aby choroby nie zagrażały zdrowym noworodkom, a dzięki przeszklonym ścianom personel lekarsko-pielęgniarski może nieprzerwanie obserwować dziecko i natychmiast reagować, gdy wymaga tego sytuacja. 

Dla matek dzieci przebywających w tej sali przygotowany został pokój relaksacyjno-laktacyjny, aby mogły w odpowiednich warunkach, z zachowaniem pełnej intymności, ściągnąć pokarm dla dziecka, odpocząć czy przygotować sobie posiłek.

 Zadbano także o profesjonalnie wyposażone pomieszczenie do przygotowywania leków i mieszanin żywieniowych dla noworodków. Stało się to możliwe dzięki zainstalowaniu  nowoczesnej komory laminarnej z przepływem jałowego powietrza. Nowością jest  także zorganizowanie profesjonalnie wyposażonego pomieszczenia, w którym odbywa się dezynfekcja, napromieniowanie i wietrzenie sprzętu, w tym inkubatorów.

Szpital w Śremie jest prowadzony przez spółkę ze 100-procentowym udziałem samorządu powiatowego od 2011 roku.

Placówka posiada 12 oddziałów, poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.

Przy szpitalu działa poradnia onkologiczną z pracownią mammografii, pracownia endoskopii, a także oddział onkologii klinicznej, gdzie prowadzona jest chemioterapia w trybie hospitalizacji, w trybie jednodniowym oraz ambulatoryjnym, prowadzone przez Centrum Medyczne Małgorzata z Częstochowy. Centrum prowadzi także w Śremie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, działający przy szpitalu.

Źródło: www.szpitalwsermie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]