8iuIndywidualne praktyki lekarskie i gabinety działające w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej - apelują o pomoc do rządu i o przyznanie im statusu branży szczególnie dotkniętej skutkami epidemii.

NZOZy i prywatne gabinety oraz praktyki lekarskie nie zostały wyłączone spod działania tarczy antykryzysowej. Nie ma jednak przepisów, które wprost wymieniałyby te podmioty czy wykluczały udzielanie im pomocy. - Problem jest bardziej ogólny – rozwiązania z tarczy antykryzysowej w obecnej formie nie stanowią uniwersalnej pomocy dla całego rynku. Przepisy są tak skonstruowane, że wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych z większym przychodem lub zatrudniających 10 osób lub więcej, po prostu nie spełnia kryteriów uzyskania pomocy - mówi Filip Dymitrowski, z kancelarii Kieszkowska Kolasińska Rutkowski.

Czytaj w LEX: Najciekawsze pytania dotyczące przeciwdziałania koronawirusowi z punktu widzenia placówek medycznych >

Specjalna pomoc dla gabinetów ze względu na brak pacjentów

Tymczasem małe przychodnie, gabinety stomatologiczne - także przeżywają kryzys. Stomatolodzy pobrali kredyty na kosztowny sprzęt medyczny, leasingują go, a teraz mają trudności ze spłacaniem zadłużenia, ponieważ z racji epidemii, braków środków ochrony osobistej, musiały się zamknąć. Wiele nie ma kontraktów z NFZ, więc jeśli nie przyjmują pacjentów - nie mają dochodów.

Podobny kryzys przechodzą gabinety fizjoterapeutów. Dlatego obie grupy zawodowe apelują do rządu o objęcie ich ochroną. Samorządy zawodowe lekarzy i fizjoterapeutów, zwracają uwagę, że każda placówka medyczna, niezależnie od źródeł jej finansowania, jest częścią gospodarki, której wartość wymyka się prostemu rachunkowi ekonomicznemu.

 

-Jeśli nie zostanie zrobione wystarczająco dużo, aby uchronić branżę medyczną przed zjawiskami masowej likwidacji podmiotów, na wiele lat utracimy ważny strategicznie i wyjątkowo innowacyjny obszar gospodarki. Placówka branży medycznej nie składa  się tylko z personelu i narzędzi jego pracy. To cała materia procedur wypracowanych przez poszczególne zespoły, będąca ich efektem jakość, której zaufali pacjenci - zauważa Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia >

Tysiące pacjentów korzystało z prywatnej opieki medycznej, a teraz zostało jej pozbawionych. Mają ograniczony dostęp do specjalistów, szpitale wstrzymały przyjęcia planowe. Problemy te nie znikną i po okresie pandemii znacznie wzrośnie liczba pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

W systemie ochrony zdrowia jest zaś rzesza lekarzy, dentystów i fizjoterapeutów, których jedynym źródłem utrzymania jest działalność poza systemem świadczeń gwarantowanych.

Dlatego oba samorządy zawodowe postulują objęcie praktyk zawodowych osób wykonujących zawody medyczne oraz zatrudniających te grupy zawodowe podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami (niezależnie od liczby osób zatrudnionych), statusem branży szczególnie dotkniętej skutkami COVID.

Czytaj w LEX: Zasady sprawowania opieki w izolatoriach >

Specjalna pomoc dla gabinetów przez zwolnienie z opłat

W bardzo wielu podmiotach i praktykach leczniczych znaczący udział w strukturze kosztów stałych ma koszt czynszu. Niezbędną pomocą powinien więc być system dopłat do czynszów przez okres trwania epidemii.

Lekarze i fizjoterapeuci oczekują, by rząd wsparł ich w spłacie czynszu za gabinet, dopłacając do miesiąc 50 proc. jego wartości.  Zaś gdy lekarz prowadzący prywatną przychodnię miał zaciągnięty wcześniej kredyt na kupno lub budowę lokalu, powinien być objęty dodatkowymi preferencjami w stosunku do przewidzianych tarczą antykryzysową. Poza tym lekarze i fizjoterapeuci chcieliby być zwolnieni przez okres epidemii z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia.

-Trudno powiedzieć czy gabinety powinny mieć szczególne traktowanie. Często nie zatrudniają dodatkowego personelu. Ale jeśli nie będą mogły skorzystać z rozwiązań przewidzianych w traczy, rząd powinien im pomóc zmieniając przepisy- mówi dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego

Czytaj w LEX: Wpływ tarczy antykryzysowej na działalność aptek >

Gros wydatków lekarzy i fizjoterapeutów stanowi też koszt obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Dlatego prowadzący gabinety chcą być zwolnieni z tych składek na okres epidemii.

- Postulaty zgłaszane w apelu lekarzy i fizjoterapeutów wykraczają poza rozwiązania z tarczy. Prezydia obu samorządów zwracają uwagę, że każda placówka medyczna jest społeczną wartością samą w sobie, której nie da się przeliczyć w ramach prostego rachunku ekonomicznego. Dla samorządów stanowi to argument o konieczności przyznania NZOZom i prywatnym gabinetom większej ochrony w dobie kryzysu wywołanego epidemią, niż innym przedsiębiorcom działającym na rynku -podsumowuje Filip Dymitrowski