Na 10. piętrze budynku utworzono pododdział dla 11 pacjentów. Mogą tam liczyć na kompleksową opiekę pulmonologiczną, gastrologiczną oraz rehabilitację. 

- Oddział jest w bardzo wysokim standardzie. Są to jednoosobowe sale z pełnym węzłem sanitarnym, oczywiście też z filtrami powietrza, ponieważ te osoby są narażone specyficznie na przeziębienia, mają niestety niższą odporność niż inni ludzie i dlatego też stworzyliśmy takie warunki, żeby to było leczenie w izolatkach i kompleksowe, czyli lekarze innych specjalności z naszego szpitala będą też leczyć tych pacjentów w tzw. skoordynowanej opiece medycznej – powiedziała dziennikarzom dyrektor sosnowieckiego szpitala Iwona Łobejko. 

- To pierwszy w Polsce taki oddział z prawdziwego zdarzenia dla dorosłych, ogromny szacunek dla pani dyrektor i samorządu województwa śląskiego, że zrealizowali tę bardzo potrzebną inwestycję - powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Jacek Juszczyński. 

Mukowiscydoza jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. Choć jest nieuleczalna, to medycyna odnotowuje systematyczny postęp, dzięki któremu wyraźnie wydłuża się życie chorych. Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku rzadko dożywali wieku szkolnego, obecnie mają szansę przeżyć około 50 lat. 

W ostatnich latach również możliwości leczenia mukowiscydozy w Polsce znacząco się poprawiły. Krokiem milowym było przeprowadzenie w 2011 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu pierwszego w Polsce przeszczepu płuc u chorego na mukowiscydozę. Wcześniej pacjenci musieli szukać takiego leczenia za granicą. 

Jak podkreślił prezes Juszczyński, za postępem w leczeniu nie nadąża postęp w infrastrukturze polskich szpitali, wciąż brakuje miejsc w szpitalach dla dorosłych chorych. Są oni leczeni w szpitalach pediatrycznych, na co jest wymagana każdorazowa zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia, dodatkową uciążliwością jest konieczność korzystania z małych łóżek czy sanitariatów przystosowanych do dziecięcych potrzeb. 

Tymczasem w Polsce obecnie choruje - jak podał prezes Juszczyński - około 2 tysiące osób, z czego 30-40 procent to dorośli.
- Potrzebujemy jeszcze przynajmniej 4-5 ośrodków dla dorosłych. Do Sosnowca pewnie będą teraz trafiać pacjenci z całej Polski, ale trudno im będzie w zaostrzeniu choroby podróżować kilkaset kilometrów - argumentował. 

Nowy oddział w sosnowieckim szpitalu pozwoli nie tylko na leczenie chorych w komfortowych warunkach, ale i na rehabilitację przyłóżkową. Kompleksowa opieka pulmonologiczna, gastrologiczna, laryngologiczna oraz zaplecze w postaci klinicznego oddziału intensywnej terapii to jego dodatkowe atuty. 

Jak poinformowała dyrektor Łobejko, koszt utworzenia pododdziału to 3,8 mln zł, planowane jest jeszcze doposażenie go w sprzęt. 

Mukowiscydoza dotyka wielu układów i narządów. Najczęściej występują objawy ze strony układu oddechowego oraz pokarmowego. Podstawowym objawem jest produkcja przez organizm bardzo gęstego, lepkiego śluzu, który zatyka płuca i prowadzi do zagrażających życiu infekcji oraz utrudnia lub uniemożliwia pracę trzustki, co powoduje zaburzenia trawienia i trudności we wchłanianiu tłuszczów i białka. Stopniowe wyniszczenie płuc ostatecznie prowadzi do niewydolności oddechowej, jedynym ratunkiem dla chorego jest wówczas przeszczep. (pap)