Dotacje można uzyskać na działania zmierzające do wzrostu poziomu wiedzy na temat tych chorób oraz profilaktyki zdrowotnej. Można także składać projekty związane z zapewnieniem dostępu do informacji, edukacji i usług zdrowotnych dotyczących tych problemów. W ramach konkursów organizować można konferencje, warsztaty, seminaria oraz akcje medialne.

W roku 2016 na realizacje każdego z trzech konkursów zarząd województwa śląskiego przeznaczył po 60 tys. zł. Pula łączna to 180 tys. zł.

O wsparcie mogą ubiegać się między innymi organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj: Rady Przejrzystości wyda opinie na temat leków i programów zdrowotnych>>>