Modernizacja oddziałów realizowana była w latach 2016–2017, inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 8 mln zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian na oddziale zwiększono liczbę łóżek z 39 do 48. Szpital kupił nowoczesne wyposażenie specjalistyczne, w tym panele nadłóżkowe, kolumnę chirurgiczną i anestezjologiczną, lampy zabiegowe do stanowisk porodowych oraz centrale intensywnego nadzoru.

Kobiety, które zdecydują się na poród w tej placówce, mają do dyspozycji cztery nowoczesne sale porodowe, w tym jedną dostosowaną do porodów w wodzie. W każdej sali do dyspozycji rodzącej jest łazienka z prysznicem, nowoczesne łóżko porodowe, które umożliwia odbycie porodu w różnych pozycjach, centralny system monitorujący dobrostan dziecka Monaco, drabinka, piłka porodowa, worek sako oraz inkubator otwarty do ewentualnego zabezpieczenia narodzonego dziecka.

Zmiany objęły także oddział neonatologiczny. Ze względów funkcjonalnych znalazł się on w sąsiedztwie części położniczej. Zwiększyła się liczba stanowisk noworodkowych o 7. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, w który wyposażono pododdział patologii noworodka, zwiększył się komfort leczenia wcześniaków i chorych noworodków. W oddziale wydzielony został także pokój laktacyjny dostępny przez całą dobę oraz dwa pokoje dla matki i dziecka.

Całkowita powierzchnia przebudowy obu oddziałów to prawie 2000 mkw. Roboty remontowo-budowlane objęły wykończenia, wyposażenie budowlano-instalacyjne, sanitarne, elektryczne, wentylację mechaniczną i klimatyzację. Ponadto oddziały zyskały ekonomiczne i energooszczędne urządzenia i systemy instalacyjne. W ramach zadania sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Inwestycja była z pewnością bardzo potrzebna, gdyż w 2015 roku w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach urodziło się 786 dzieci, a w 2017 roku już 1023.

Remont przeszły również pomieszczenia przeznaczone na pracownię rezonansu magnetycznego, w których zamontowano nowy aparat do  badań. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 7,3 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodziło ze środków samorządu województwa mazowieckiego, a 5,4 mln zł z Ministerstwa Zdrowia.

Nowoczesne 3-teslowe urządzenie ma system umożliwiający dokładną ocenę nawet niewielkich zmian chorobowych i uzyskanie obrazów w wysokiej jakości. Pozwala wykonać badania, które dotychczas nie były realizowane w szpitalnej pracowni MRI, między innymi  gruczołu krokowego, narządów jamy brzusznej, płuc czy drobnych stawów.

 

 [-OFERTA_HTML-]