Powodem zamknięcia placówki była nieopłacalność wynikająca według AHP, z nowo określonych przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia poziomach wyceny świadczeń medycznych.

Centrum w Sztumie działało od 2012 roku. Zlokalizowane było w Szpitalu Polskim w Sztumie, prowadzonym przez spółkę Szpitale Polskie S.A.

Wcześniej spółka AHP zamknęła ośrodek kardiologii inwazyjnej Nafis w Lesznie, Centrum Sercowo-Naczyniowe Nafis w Drawsku Pomorskim oraz  XV Oddział Kardiologii w Myszkowie.
Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland to kilkanaście ośrodków, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

W ramach Grupy działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Intercard, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Źródło: www.ahop.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]