Szpital pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 14 mln zł na rozbudowę i modernizację. W ramach projektu, do połowy 2015 roku w nowo wybudowanej części szpitala ma powstać nowoczesny blok operacyjny. Mają być też rozbudowane i dostosowane do norm unijnych oddziały: ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, dziecięcy i intensywnej terapii.

Dyrektor chce dostosować placówkę do norm unijnych, które ministerstwo zdrowia wprowadzi w 2016 roku. Od tego czasu wejdą w życie nowe standardy, które będą dotyczyć wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego. Zostaną podniesione także wymagania sanitarne.

Po modernizacji będzie szukał dodatkowych pacjentów i dochodów za granicą z Litwą,  najpierw na terenach przygranicznych,  głównie z okolic Łoździej, a potem także w innych regionach tego kraju .

Obecnie w szpitalu w Sejnach pełni dyżury lekarz z Litwy, który pracuje na oddziale położniczym. Dyrekcja widzi możliwość pracy także dla lekarzy innych specjalności z Litwy, jeśli to będzie potrzebne.

Szpital w Sejnach jest niewielki, ma zaledwie sto łóżek na pięciu oddziałach. Placówka nie ma problemów finansowych, jak większość szpitali w Polsce. Od wielu lat ma dodatni wynik finansowy. (pap)