Wprowadzenie triażu i separacji pacjentów w izbach przyjęć oraz na SOR-ach szpitali niezakaźnych, a także regularne badanie temperatury pracowników medycznych polecił zakładom opieki zdrowotnym w woj. śląskim wojewoda Jarosław Wieczorek. Wprowadzenie triażu i separacji pacjentów wiąże się m.in. z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia.

- Praca izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych ma być zorganizowana w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na izbie przyjęć bądź szpitalnym oddziale ratunkowym - wyjaśnił cytowany w czwartkowej informacji wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W tym celu powinny zostać wydzielone strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem tej choroby i z objawami infekcji; ma również zostać wdrożony algorytm postępowania, tzw. triaż, w szpitalach niezakaźnych. Wojewoda nakazał też kierowanie do izolatorium pacjentów, od których pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2.

- Uwzględniając stan zagrożenia epidemicznego (...) wśród personelu medycznego i pacjentów szpitali, ścisłe zasady przyjmowania pacjentów pozwolą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa – ocenił wojewoda śląski.

Segregacja pacjentów według zaleceń sanepidu

Cytowana w informacji wojewódzka inspektor sanitarna Urszula Mendera-Bożek zaleciła, by każdy pacjent, trafiający do szpitala, był traktowany jako podejrzany o zakażenie. - Kadra medyczna, lekarze i pielęgniarki, muszą nauczyć się traktować każdego jako potencjalnego nosiciela groźnego wirusa. Jeśli będziemy takie osoby traktować ze szczególną pieczołowitością, wówczas uda się samą kadrę ustrzec przed zakażeniem - stwierdziła inspektor.

Jak zaznaczono w czwartkowej informacji urzędu wojewódzkiego, polecenie wojewody wraz z instruktażem trafiło do wszystkich szpitali w woj. śląskim. Zadaniem dyrekcji placówek będzie przeszkolenie pracowników. Do triażu pacjentów wykorzystywane będą namioty, rozstawione przed szpitalami przez strażaków, pełniące funkcję przyszpitalnych polowych izb przyjęć.

W pierwszej kolejności pacjenci mają być dzieleni na bezobjawowych i z objawami. Jeśli pacjent bezobjawowy miał kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, należy pobrać od niego próbkę do badania.

 

Pacjenci z objawami zakażenia będą po wstępnej ocenie pielęgniarki lub ratownika medycznego dalej dzieleni – na tych, u których występują mniej wyraźne i bardziej wyraźne objawy zakażenia. I od jednych, i od drugich pobierane będą próbki do badań, jednak pacjenci z poważniejszymi objawami będą konsultowani przez lekarza w pierwszej kolejności.

Wytyczne wojewody co do segregacji pacjentów

Zgodnie z rozesłanymi wytycznymi, osobą z podejrzeniem zakażenia jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z trzech objawów: kaszel, gorączka, duszność. Dodatkowo prawdopodobieństwo COVID-19 wzrasta, jeśli wystąpił: ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć obraz kliniczny lub bliski kontakt z potwierdzonym albo prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach.

Każdy pacjent zgłaszający się do jakiejkolwiek placówki ochrony zdrowia, względem którego pojawia się podejrzenie zakażenia, ma otrzymać i założyć maskę zakrywającą nos i usta oraz musi zachować odległość co najmniej 2 metrów od innych osób. Powinien również wypełnić ankietę zawierającą podstawowe dane.

Ponadto, zgodnie z poleceniem wojewody, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej z terenu woj. śląskiego mają być poddawani regularnym badaniom temperatury ciała – w szczególności w momencie wejścia na teren placówki.

Jak poinformował w czwartek na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, dzień wcześniej do dyrektorów szpitali w Polsce wysłano zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych, aby w każdej placówce zostały wydzielone miejsca izolacji dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Dotyczy to m.in. szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć.

Segregacja pacjentów według zaleceń ministra zdrowia

- W każdym szpitalu prosimy także o wydzielanie oddziału lub oddziałów do hospitalizacji chorych z podejrzeniem lub stwierdzonym koronawirusem. Prosiliśmy także o to, aby na wszystkich oddziałach intensywnej terapii także stworzyć miejsca dla pacjentów chorych na COVID-19 - mówił Kraska.

Poinformował o zaleceniu wydzielenia trzech stref w szpitalach. - Na izbach przyjęć, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, czy też na oddziałach prosimy o wydzielanie trzech stref. Strefy czerwonej - przeznaczonej dla pacjentów, u których stwierdzono obecność koronawirusa lub u których występuje takie podejrzenie. Strefy pomarańczowej - w której pracownicy służby zdrowia będą zakładać i zdejmować środki ochrony osobistej. Strefy zielonej - gdzie nie przebywają pacjenci z koronawirusem - wyjaśnił Kraska.

Dodał, że tzw. triaż pacjentów powinien odbywać się w specjalnych namiotach ustawionych przed szpitalem. Podkreślił, że podejmowane działania służą temu, by oprócz szpitali jednoimiennych, także pozostałe placówki mogły zapewniać hospitalizację osób z koronawirusem.(PAP)

Katarzyna Nowosielska/Mateusz Babak