Jego autorzy stwierdzają też, że leczenie produktami homeopatycznymi nie spełnia wymagań stawianych metodom stosowanym we współczesnej medycynie, a zasady tej metody leczenia nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. - Są to metody oparte na stosowaniu bezwartościowych preparatów, o potwierdzonym naukowo działaniu, nie istnieją także jednostki chorobowe, w których zastosowanie homeopatii miałoby potwierdzoną badaniami skuteczność terapeutyczną - czytamy w oświadczeniu.

Prawo o produktach leczniczych niepotrzebnie to ułatwia

Według kierownictwa samorządu lekarskiego, istniejące regulacje prawne mogą prowadzić do wprowadzania pacjentów w mylne przekonanie, że produkty homeopatyczne są produktami leczniczymi wprowadzanymi do obrotu i stosowanymi w taki sam sposób jak wszystkie inne produkty lecznicze. 
Jak wskazują autorzy stanowiska, nazwa produkt leczniczy homeopatyczny wskazuje bowiem na jego leczniczy charakter. - W związku z tym, że producent, importer czy sprzedawca tego leku nie musi wykazywać zgodnie z ustawą – Prawo farmaceutyczne jakiegokolwiek skutku leczniczego tego produktu, nazwa produkt leczniczy niewątpliwie wprowadza pacjenta w błąd. Jeśli produkty homeopatyczne mają charakter leczniczy, powinny przejść procedurę jak inne produkty tego typu. Jeśli taka procedura nie jest zasadna bądź nie jest możliwa do przeprowadzenia, produkt leczniczy homeopatyczny nie powinien być objęty zapisami Prawa farmaceutycznego - stwierdzają. I dodają, że niewłaściwe jest określanie preparatów homeopatycznych mianem „leki”, ponieważ nie mają one udowodnionej skuteczności oraz nie spełniają wymagań stawianych przy rejestracji produktom leczniczym.

Czytaj w LEX: Sroczyński Jarosław, Spór o homeopatię (czyli o władzę nad rynkiem) >>

Czytaj: Homeopatia znika z listy kierunków śląskiego UM. Lekarze chwalą decyzję rektora>>

Lekarze muszą z tym walczyć

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, obowiązkiem lekarzy jest rzetelne informowanie pacjentów domagających się stosowania produktów homeopatycznych o braku ich skuteczności leczniczej. - To na lekarzach i lekarzach dentystach, którzy wykonują zawód zaufania publicznego, spoczywa odpowiedzialność za stosowanie prawidłowych metod leczenia, potwierdzonych badaniami naukowymi i zgodnymi z aktualną wiedzą medyczną - czytamy w oświadczeniu. 
Prezydium NRL wskazuje na zasadę wyrażoną w art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej, która mówi, że: ,,Lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo. Nie może także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień. Apeluje więc o powstrzymanie się od stosowania leczenia produktami homeopatycznymi.