Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada, że każdy, kto ukończył 75. rok życia, będzie miał prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.
 
Leki z wykazu będzie mógł przepisać pacjentowi jedynie jego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Mechanizm ma zacząć działać od września 2016 roku. Na pokrycie kosztów programu przewidziano w tym roku 125 mln zł, a przyszłym ponad 560 mln zł, kwota ma rosnąć w kolejnych latach. (pap)