RPD w obronie godności dzieci poczętych metodą „in vitro”
\\

Rzecznik Praw Dziecka wyraził zdecydowany sprzeciw wobec używania „negatywnych i obraźliwych sformułowań w stosunku do dzieci urodzonych w wyniku metody in vitro”.

Rzecznik Praw Dziecka oświadczył, iż z niepokojem zaobserwował, że w mediach pojawiają się sformułowania negatywnie i obraźliwie określające dzieci poczęte metodą in vitro. Takie sytuacje zasługują na dezaprobatę, gdyż kwestionują one w istocie godność dzieci urodzonych za pomocą metody in vitro.

Te praktyki są głęboko raniące, szkodliwe społecznie i wręcz niegodziwe, zwłaszcza, że dotyczą najmniejszych i bezbronnych. Dlatego, w imię szacunku dla godności, przedmiotowości i praw każdego dziecka, RPD zwrócił się o natychmiastowe zaniechanie tych niegodnych praktyk, które stygmatyzują te dzieci i wyrządzają im i ich rodzinom bolesną i długotrwałą krzywdę. Ponadto Rzecznik zaapelował o wzniesienie się ponad doraźne interesy i zapewnienie warunków, które pozwolą także tym dzieciom wzrastać w atmosferze miłości, pokoju i bezpieczeństwa.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 27 listopada 2012 r.