Uchwałę przedłożył Minister Zdrowia. Jak podkreślono w rządowym komunikacie, celem planu jest rozwój sektora biomedycznego oraz osiągnięcie przez nasz kraj pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Plan będzie realizowany przez Agencję Badań Medycznych. Agencja będzie także dążyła do powstania pierwszego polskiego innowacyjnego leku.

 

Najważniejsze założenia:

  • poprawa bezpieczeństwa lekowego w Polsce;
  • zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów;
  • poprawa stanu zdrowia pacjentów;
  • optymalizacja systemu ochrony zdrowia;
  • rozwój potencjału naukowego i gospodarczego kraju.

 

Plan skupia się na potrzebach sektora ochrony zdrowia. Z kolei realizacja koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań "o największym potencjale komercjalizacyjnym i mającym realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów" - zaznaczono. 

Najważniejsze kierunki rozwoju sektora biomedycznego to:

  • medycyna celowana/personalizowana;
  • leki biologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze leków generycznych;
  • medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;
  • narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

 

Czytaj także na Prawo.pl: Problemy biomedyczne uregulowane na płaszczyźnie ochrony praw człowieka>>