Ekspert ds. gospodarki zdrowotnej Pracodawców RP Robert Mołdach przedstawił najważniejsze wydarzenia w ochronie zdrowia w 2012 r. i perspektywę na 2013 r. W jego opinii rok 2012 obfitował w negatywne zjawiska, wynikające zarówno z pakietu ustaw zdrowotnych uchwalonych w poprzedniej kadencji, jak i z pasywności Ministerstwa Zdrowia. Liczy on natomiast na to, że 2013 r. będzie się charakteryzował niezbędnymi inicjatywami i dynamiką działań – chociażby na poziomie poważnej debaty o docelowej strukturze systemu opieki zdrowotnej.

Z kolei Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Prezes Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz przypomniała o ciągłym przedłużaniu się prac nad kluczowymi dla sektora ochrony zdrowia ustawami, m.in. o zdrowiu publicznym, o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym czy też o urzędzie nadzoru nad ubezpieczeniami zdrowotnymi (nazwa robocza).

W tym gąszczu negatywnych komunikatów należy podkreślić nieliczne pozytywy. W grudniu 2012 r. UOKiK uznał Konwent Szpitali Lubelskich winnym zmowie, mającej na celu wyeliminowanie prywatnych szpitali z rynku. Mamy nadzieję, że ta decyzja będzie przestrogą przed próbą omijania przepisów prawa w walce z konkurentem. Decydować ma jakość, a nie układ. Dlatego Pracodawcy RP ogłosili rok 2013 – „Rokiem jakości w ochronie zdrowia”. – Musimy pamiętać, że to właśnie na tym zależy pacjentowi i to właśnie jakość świadczeń powinna determinować kierowanie do szpitali środków bądź nie. W ramach przeprowadzania reform w systemie ochrony zdrowia powinniśmy skupić uwagę właśnie na tym elemencie – podsumowuje Wiceprezydent Pracodawców RP.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl