Elektrochemioterapia jest połączeniem dwóch metod leczenia: elektroporacji i chemioterapii (aplikacji cytostatyków). Leczenie tego typu stosuje się w przypadku nieoperacyjnych, zaawansowanych nowotworów skóry oraz w terapii przerzutów nowotworów powstających w skórze lub tkance podskórnej, które nie kwalifikują się do innej terapii, na przykład w takich typach guzów nowotworowych jak m.in. płaskonabłonkowy rak komórek głowy i szyi, czerniak, rak podstawnokomórkowy, hypernephroma.

Obiecująca technika leczenia

Przeprowadzony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przegląd wytycznych wskazuje elektrochemioterapię, jako obiecującą technikę leczenia nowotworów złośliwych. Elektrochemioterapia może być skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną w leczeniu nieoperacyjnych nowotworów skóry, szczególnie w przypadku wcześniejszego zastosowania innych dostępnych metod leczenia nowotworu. Elektrochemia okazała się być, niedrogą, szybką i łatwą techniką wykonywania leczenia miejscowego, niezależnie od rodzaju guza, z niskim poziomem działań niepożądanych i dyskomfortu pacjenta. W związku z tym minister zdrowia postanowił wpisać ją do koszyka świadczeń gwarantowanych. Opublikował właśnie projekt  noweli  rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

 

Szybki dostęp do świadczenia elektrochemii

Jak uzasadnia, ważnym interesem publicznym, uzasadniającym wejście w życie wskazanych rozwiązań jest konieczność umożliwienia jak najszybszego dostępu do świadczenia. Zakłada się wejście w życie projektowanych rozwiązań po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem warunku posiadania przez ośrodek realizujący świadczenie udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu elektrochemioterapii, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.