Lista dobrze ocenionych przez rodziców szpitali będzie dostępna na stronie internetowej Fundacji Przetrwać Cierpienie od wtorku 15 października. Tego dnia obchodzony jest międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego.

"Jak pokazał pierwszy raport kampanii, w Polsce ponad połowa szpitali nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących opieki i przekazywania rodzicom informacji o ich prawach" - powiedziała prezes Fundacji Przetrwać Cierpienie Małgorzata Ostrowska-Czaja.

W raporcie przedstawiono tylko dobrze i bardzo dobrze ocenione placówki - w sumie 127 spośród 421 objętych badaniem szpitali, które mają oddział położniczy. Każdy ze szpitali posiada ponad 100 ocen rodziców. By trafić do raportu, szpital musiał uzyskać przynajmniej 30 proc. ocen pozytywnych.

Rodzice oceniali takie zachowanie personelu medycznego: czy personel otoczył rodziców opieką, zaproponował psychologa, czy rodzice doświadczyli wsparcia ze strony placówki oraz czy przekazywała ona rodzicom informacje o przysługujących im po stracie dziecka prawach.

Informacje do raportu zebrano na podstawie maili i informacji udzielanych drogą telefoniczną przez rodziców, którzy stracili dzieci w szpitalach w całej Polsce.

Raport "Szpitale wobec rodziców po stracie dziecka. Dobre praktyki" jest częścią kampanii „Ja też jestem dzieckiem”, która ma zwrócić uwagę na to, że służby medyczne, pozwalając rodzicom na pochowanie płodu lub dziecka, które zmarło przy porodzie, mogą znacznie zmniejszyć skalę przeżywanej przez nich traumy.

Kampania potrwa do końca czerwca 2014 r. W tym czasie w szpitalnych oddziałach położniczych rozdawane będą materiały informujące o prawach przysługujących rodzicom dot. np. pogrzebu nienarodzonego dziecka.

Fundacja przypomina, że rodzice każdego dziecka martwo urodzonego (bez względu na czas trwania ciąży), dla którego sporządzono akt urodzenia z adnotacją o zgonie, mają prawo do pochówku. W przypadku urodzenia martwego dziecka po 22. tygodniu ciąży, rodzice mają ponadto prawo do zasiłku z ZUS oraz ośmiotygodniowego urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem, że szpital wystawi akt urodzenia z adnotacją o zgonie, a rodzice w ciągu trzech dni zarejestrują dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Według organizatorów kampanii około 40 tys. rodzin rocznie traci dziecko w wyniku poronienia.

Kampanii „Ja też jestem dzieckiem” patronują m.in.: abp katowicki Wiktor Skworc, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Dziecko Adopcja Rodzina, Bractwo Małych Stópek, Fundacja Wcześniak, Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu Poronienie, TVS Silesia, Psychologia.net.pl.