Ponadto Rada uznała za zasadne objęcie refundacją:

- świadczenia opieki zdrowotnej "Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)

- leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynną doksazosyna we wskazaniach: neurogenna dysfunkcja pęcherza, nieneurogena dysfunkcja pęcherza - u dzieci do 18 roku życia

- leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynne: mesalazyna, sulfasalazyna, budezonid

- leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynną leflunomid we wskazaniach: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu

- zawierających substancje czynne goserelinum, leuprorelinum oraz triptorelinum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Negatywną ocenę w przedmiocie objęcia refundacja wydano w stosunku do:

- leku Padolten (tramadol+paracetamol) we wskazaniu: nowotwory złośliwe oraz objawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu

Rada Przejrzystości uważa również za niezasadne wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego Mutaflor Escherichia coli (Szczep Nissle 1917) we wskazaniach: zapalenie jelita grubego, celiakia, alergia pokarmowa.


Źródło: www.aotm.gov.pl