Rada Przejrzystości przygotuje stanowiska w sprawie świadczeń chemioterapii niestandardowej
\\

18 sierpnia 2014 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie świadczeń dotyczących chemioterapii niestandardowej, a także refundacji produktów leczniczych.

Rada wyda opinię na temat produktu Nplate (romiplostym), stosowanego podczas leczenia przewlekłej pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dorosłych chorych, u których wykonano splenektomię i którzy wykazują niewystarczającą odpowiedź na inne sposoby leczenia.

Rada przygotuje też stanowiska na temat usunięcia świadczeń „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej". Stanowiska będą dotyczyły świadczenia obejmującego podawanie Gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C13.2 (nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx), świadczenia obejmującego podawanie Doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49.9 (nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich – tkanka łączna i tkanka miękka, nie określone); C90.0 (szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych – szpiczak mnogi), świadczenia obejmującego podawanie Beksarotenu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C84.0 (Ziarniniak grzybiasty), C84.1 (Choroba Sézary'ego) oraz świadczenia obejmującego podawanie Sunitynibu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C25.8 (Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki).

Rada wyda także opinię na temat zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego BASIC-F (dieta eliminacyjna) stosowanego przy Hipertriglicerdemii, Hipermonemii, Hipoapolipopoteinemii oraz Chylotraxu (obecność płynu w jamie opłucnej).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.