Rada uznała za zasadne objęcie refundacją leku Menopur we wskazaniu: kontrolowana hiperstymulacja jajników w celu wywołania rozwoju mnogich pęcherzyków w ramach technik rozrodu wspomaganego z ryczałtowym poziomem odpłatności, w ramach grupy limitowej wspólnej dla gonadotropin stosowanych w ART. Ze względu na duże obciążenie budżetu NFZ, przy trudnej obecnie ocenie wielkości populacji świadczeniobiorców Rada wnioskuje wprowadzenie instrumentu podziału ryzyka.

Rada uznała też uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Gonapeptyl Daily (tryptorelina) we wskazaniu: dysensytyzacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnemu, nagłemu zwiększeniu aktywności hormonu luteinizującemu (LH) u kobiet, u których dokonuje się kontrolowanej hiperstymulacji jajników w ramach technik wspomaganego rozrodu (ART) z poziomem odpłatności 50 procent, w ramach nowej grupy limitowej wspólnej dla antagonistów i agonistów GnRH.

Rada natomiast uważa za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Synflorix we wskazaniu: czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc oraz ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae u niemowląt rozpoczynających cykl szczepień od ukończenia 6 tygodnia życia do 6 miesiąca życia (schemat 3 + 1). W tym przypadku prezes Agencji uznał za zasadne objęcie refundacją tego produktu leczniczego.

Rada uznała też za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku Zoledronic acid Actavis we wskazaniu zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym przerzuty osteolityczne. Lek powinien być finansowany w ramach istniejącej grupy limitowej 146.3 „Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego" i dostępny za odpłatnością ryczałtową.

Podobna decyzja dotyczyła  finansowania produktu leczniczego Cystagon we wskazaniu leczenie cystynozy nefropatycznej u pacjentów z postacią wczesnodziecięcą w ramach programu lekowego. Lek powinien być dostępny bezpłatnie w ramach nowej grupy limitowej.

Rada uznała natomiast za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sirolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C34 oraz świadczenia obejmującego podawanie pegylowanego interferonu α-2a w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: D45 (czerwienica prawdziwa) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.".