Powodem przekształcenia jest ujemny wynik finansowy szpitala. Przeciwni tej decyzji byli radni opozycji oraz pracownicy szpitala, którzy wystosowali do sejmiku apel o nieprzekształcanie tej placówki w spółkę.

Szpital Kolejowy w Pruszkowie to zespół budynków usytuowanych przy ulicy Warsztatowej 1. Posiada 13 oddziałów o łącznej liczbie łóżek – 217. Są to oddziały: chorób wewnętrznych, diabetologiczny, gastroenterologiczny, kardiologiczny, intensywnego nadzoru kardiologicznego, nefrologiczny, intensywnej terapii, rehabilitacji kardiologicznej, chirurgiczny ogólny z pododdziałem ortopedyczno-urazowym, urologiczny, chirurgii jednego dnia, neurologiczny i udarowy. Szpital prowadzi także 17 poradni specjalistycznych oraz 12 pracowni diagnostycznych (m.in. tomografii komputerowej, endoskopii, RTG, diagnostyki laboratoryjnej).

Kontrakt placówki z NFZ zawarty na rok 2014 ma wartość 28 458 474,44 zł. Środki te finansują leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację leczniczą.

Samorząd województwa mazowieckiego jest organem prowadzącym dla 29 placówek – 12 szpitali wieloprofilowych, 11 szpitali specjalistycznych, 4 stacji pogotowia i 2 przychodni. Przez ostatnie lata szpitale przeszły istotne przeobrażenia – osiem placówek zostało przekształconych w spółki, co zaowocowało lepszym zarządzaniem i poprawą sytuacji finansowej. Samorząd odciążył w ten sposób placówki i przejął na swoje barki ich dotychczasowe zobowiązania – w sumie 176 mln zł. Wszystkie jednostki wdrożyły także program restrukturyzacyjny.