Planowane są także inwestycje, których wartość w roku 2015 ma wynieść 10 mln zł. Związane są między innymi z dostosowaniem szpitala do obowiązujących wymogów.

Prudnickie Centrum Medyczne oferuje usługi w szpitalu powiatowym w Prudniku posiadającym oddziały: wewnętrzny z pododdziałem neurologicznym, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, pediatryczny, pododdział noworodków, oraz w poradniach specjalistycznych. Centrum oferuje także usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Prowadzi pracownie diagnostyczne: tomografii komputerowej, mammografii, USG, EKG i badań wysiłkowych, a także RTG i endoskopii. Prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku oraz Dom Opieki Spokojna Przystań, posiadający łóżka w Prudniku i w Głogówku. 

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. prowadzi działalność medyczną jako spółka od 2004 roku. Udziałowcami spółki są: starostwo powiatowe w Prudniku, które posiada dwie trzecie udziałów, oraz spółka Optima Medycyna S.A. z Prudnika.