Jedyna zmiana wprowadzona w nowelizacji wynika z ostatniej reformy Prawa pocztowego. W myśl nowego brzmienia ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) wprowadzono w rozporządzeniu zapis o "operatorze wyznaczonym" w miejsce dotychczasowego "operatora publicznego". Operatorem wyznaczonym jest w myśl przepisów ustawy operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl