Jak można przeczytać w uzasadnieniu, wprowadzenie zmiany podyktowane jest koniecznością optymalizacji struktury Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w celu zapewnienia właściwej obsługi organizacyjnej GIF, sprawnego funkcjonowania urzędu, a także lepszego podziału zadań.

Do tej pory zadania obsługi Głównego Inspektora Farmaceutycznego skonsolidowane były w Biurze Dyrektora Generalnego. Jak można przeczytać w uzasadnieniu - konieczność zachowania drogi służbowej nie sprzyjała bezpośredniej współpracy Głównego Inspektora z pracownikami odpowiadającymi za zadania w obszarze współpracy międzynarodowej, komunikacji medialnej czy też kształtowaniu polityki i wizerunku Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które to zadania należą do typowych zadań komórek obsługujących kierowników urzędu.

Utworzenie nowej komórki organizacyjnej ma za zadanie zwiększyć nadzór merytoryczny nad komórkami urzędu oraz ułatwić zarządzanie w dedykowanym obszarze.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.