Profesor Zembala był konsultantem krajowym w dziedzinie kardiochirurgii od 2011 roku. Złożył rezygnację 19 czerwca 2015, po swojej nominacji na ministra zdrowia, która miała miejsce 16 czerwca 2015 roku. Odwołany został z funkcji konsultanta 23 czerwca 2015 roku. 

Od tego czasu przez pięć miesięcy na stanowisku konsultanta w dziedzinie kardiochirurgii był wakat.

Ministerstwo Zdrowia informuje na swojej stronie, że konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. „W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych” – czytamy na stronie Ministerstwa.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia: 17 konsultantów krajowych odwołanych>>>

Główne zadania konsultantów krajowych to inicjowanie badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań, prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie, prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych, opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wykaz konsultantów krajowych obejmuje 77 konsultantów w dziedzinach lekarskich, 6 konsultantów w dziedzinach stomatologicznych, 4 w zakresie farmacji, 6 w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W każdym województwie działają także konsultanci wojewódzcy w zakresie poszczególnych specjalności.

Dowiedz się więcej z książki
Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł