Dr hab. Marcin Gruchała, profesor nadzw., kierownik I kliniki Kardiologii, obecny prorektor ds. studenckich był najmłodszym spośród trzech kandydatów ubiegających się o funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz niego kandydowali też: profesor Jacek Bigda i profesor Andrzeja Basiński.
 
Rzeczniczka Prasowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Natalia Wosiek podała, że w głosowaniu wzięło udział 380 osób. Gruchała w drugiej turze głosowania otrzymał o 10 głosów więcej niż Bigda, dyrektor Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej.
 
Nowy rektor zacznie pełnić swą funkcję 1 września 2016 roku. Do tego czasu będzie ją sprawować aktualny rektor - profesor Janusz Moryś, który rektorem jest już drugą kadencję.
 
Profesor Gruchała jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii, obecnie kieruje I Katedrą i Kliniką Kardiologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
 
Zapytany o najważniejsze cele związane z pełnieniem funkcji rektora powiedział, że nadchodząca kadencja 2016-2020 w istotnym zakresie będzie kontynuacją już rozpoczętych działań i inwestycji uczelni.
- Uczelnia w ostatnich latach bardzo prężnie się rozwijała, ale nie chcemy osiąść na laurach, mamy ambicję być najlepszą uczelnią medyczną i żeby tak się stało, to musimy cały czas dbać o rozwój - tłumaczył. Podkreślił, że chodzi o rozwój w zakresie edukacji i jakości kształcenia, nauki oraz lecznictwa.
 
 
Chciałby nawiązać "konstruktywną współpracę z pracodawcami i absolwentami, aby kształcenie było dostosowane do oczekiwań rynku pracy". Planuje powołanie Rady Pracodawców i Absolwentów.
 
Jak mówił, ważnym zadaniem władz uczelni powinno być wspieranie i stymulacja aktywności naukowej pracowników, doktorantów i studentów. Zależy mu na efektywniejszym pozyskiwaniu środków na naukę z funduszy unijnych oraz środków przeznaczonych na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.
- Musimy aktywnie poszukiwać partnerów wśród innowacyjnych firm i przedstawicieli przemysłu dla wspólnego planowania projektów badawczych i ubiegania się o środki na ich realizację - zaznaczył.
 
Powiedział, że jest "gorącym orędownikiem powstania na uczelni Centrum Medycyny Translacyjnej, które miałoby być poświęcone wdrażaniu do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie medycyny, farmacji i szeroko pojętej ochrony zdrowia".
 
Profesor Gruchała uważa, że "warto we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim ubiegać się o status uczelni flagowej, co w przyszłości będzie mieć duże znaczenie dla pozyskiwania środków na rozwój uczelni".
 
W zakresie lecznictwa rektor elekt jako główne cele wymienił między innymi zabieganie o wzrost wartości kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawę wizerunku Szpitali Klinicznych wśród pacjentów, poprawę wewnętrznej organizacji, na przykład w zakresie przekazywania pacjentów między jednostkami klinicznymi oraz redukcji tzw. dostawek.
 
Powiedział, że bardzo ważnym zadaniem w nadchodzącej kadencji będzie kontynuacja największej inwestycji, jaką jest budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN).
- To jest na pewno kluczowa inwestycja, ale trzeba też myśleć o kolejnych - dodał. Wymienił budowę nowego centrum sportu i rekreacji przy ulicy Dębowej oraz nowego budynku dydaktyczno-usługowego dla Oddziału Stomatologii. Jako jeden ze swych celów wymienił też kontynuowanie prac nad rozwojem Centrum Medycyny Pediatrycznej.
 
Marcin Gruchała urodził się w 1971 roku w Wejherowie. Jest absolwentem GUMed z 1996 roku, profesorem nadzwyczajnym GUMed, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Był wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego uhonorowanego dwukrotnie nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego koła studenckiego Trójmiasta. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 roku, a habilitację w specjalności kardiologia - w 2006 roku. Jest zastępcą koordynatora klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Jest współautorem 50 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. (pap)