Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) umieszczenie w aplikacji mTożsamość dokumentu elektronicznego zawierającego podstawowe dane takie jak: imię i nazwisko, oznaczenie tytułu zawodowego lekarz/lekarz dentysta, nr prawa wykonywania zawodu - powinno być fakultatywne, dostępne dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wyrażą zainteresowanie posiadaniem dostępu do takiej legitymacji.

Rodzaj legitymacji

Jak podkreśla NRL: „Ten elektroniczny dokument byłby swego rodzaju legitymacją lekarza i nie będzie miał statusu elektronicznej wersji Prawa Wykonywania Zawodu. Uprawnienie do wydawania dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu i prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów pozostaje w wyłącznej gestii Izb Lekarskich”.

Czytaj w LEX: Teleporady - co można w ramach umowy z NFZ >

Stopniowe wprowadzanie dokumentu PWZ

W opinii samorządu lekarskiego winno się rozważyć stopniowe wprowadzanie dokumentu PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu) wg nowego, opracowanego przez NRL wzoru - karta poliwęglanowa, początkowo wydawanej nowym członkom samorządu, jednakże z możliwością wykorzystania, do czasu wyczerpania zapasów, obecnie stosowanych dokumentów papierowych, czyli książeczek. Takie działanie pozwoli na stopniowe wprowadzenie nowego dokumentu PZW, bez konieczności jednoczasowej wymiany około 190 tysięcy dokumentów (koszty rozłożone w czasie, mniejsze obciążenie biur okręgowych izb lekarskich). W okresie przejściowym dopuszczalne byłoby funkcjonowanie dwóch wzorów dokumentów - papierowa książeczka i karta poliwęglanowa.

Czytaj w LEX: Błąd medyczny w czasie epidemii - odpowiedzialność szpitala czy państwa? >

NRL uważa ponadto, że należy zapewnić, by obecnie stosowany, papierowy dokument PWZ zachował ważność bezterminowo. Lekarze, którzy posiadają ten dokument nie powinni być zmuszani do jego wymiany.