Jak poinformowano, celem Zespołu jest opracowanie dobrych praktyk postępowania dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie promowania wiedzy o prawach pacjentów chorujących na otyłość, a w szczególności zapobiegania przejawom dyskryminacji ze względu na wygląd zewnętrzny, czy styl życia.

Czytaj: Otyłość to poważna choroba, a nie "defekt kosmetyczny">>
 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, organizacji pacjentów, lekarze, przedstawiciele samorządu pielęgniarek i fizjoterapeutów. 

W trakcie prac zespołu przewiduje się możliwość zgłaszania problemów, spostrzeżeń i uwag w kwestii tworzenia dokumentu. Uwagi dotyczące materii prac zespołu można przesyłać na adres: strategia@rpp.gov.pl