W założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że celem zmian jest między innymi „wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realizację świadczeń zdrowotnych w systemie telemedycyny w ustawie o zawodzie lekarza”.

Czytaj także: Teleradiologia bez uregulowań prawnych >>>

Pracodawcy RP w przekazanym Ministerstwu stanowisku wskazali, iż pominięto w projekcie konieczność doprecyzowania art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jednocześnie projekt wprowadza propozycję zmiany (art. 4 projektu ustawy), która mówi, że „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.

- Zapis ten – w kontekście niezmienionego art. 42 – będzie naszym zdaniem nadal budził zastrzeżenia co do prawnych możliwości stosowania telemedycyny. Dlatego też uważamy, że konieczne jest rozwianie wszelkich wątpliwości. Najnowsze propozycje Ministerstwa Zdrowia nic w tym zakresie nie zmienią, co oznacza, że rozwój tego sektora ochrony zdrowia w naszym kraju nadal będzie skutecznie blokowany. Tymczasem w wielu państwach europejskich telemedycyna pozwala optymalizować koszty, co jest szczególnie ważne dla publicznych płatników – mówi Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawców RP.