Przedsiębiorcy podkreślają także krótki termin między potencjalnym uchwaleniem proponowanych rozwiązań a ich wdrożeniem, co nie pozwala na odpowiednie  przygotowanie się wszystkich uczestników systemu do zachodzących zmian. 

W ocenie Pracodawców RP pomysł utworzenia sieci szpitali może być uzasadniony jednak pod warunkiem, że kwalifikowanie do sieci powinno się odbywać w trybie konkursu ofert, z
uwzględnieniem czynników jakościowych. Uwagi Pracodawców do projektu dotyczą także braku wyceny procedur medycznych, nierozwiązanej kwestii zadłużeń szpitali czy systemu, które nie promuje podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Według stanowiska Pracodawców RP, pomioty, które znajdą się w sieci, powinny posiadać umowy dotyczące finansowania świadczeń na znacznie dłuższy okres niż 4 lata – co pozwoliłoby im znajdować środki na inwestycje w bankach na rynkowych warunkach, a nie wyłącznie instytucjach pożyczkowych. Alternatywnie sieć szpitali powinna być ograniczona jedynie według następujących zasad: świadczeń strategicznie ważnych dla społeczeństwa – czyli zakresu ratowania życia oraz świadczeń wysokospecjalistycznych – na przykład realizowanych w szpitalach klinicznych.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Według Pracodawców RP w  tych  przypadkach podmioty znajdujące się w sieci powinny być odpowiednio dobrze wynagradzane, tak aby szczególnie w przypadku instytutów oraz szpitali klinicznych miały przestrzeń finansową do działalności naukowo-badawczej jak i wprowadzania innowacyjnych metod leczenia.

Źródło: Pracodawcy RP