Ministerstwo Zdrowia informuje, że lekarze, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym:

  1. Victar Anikevich, tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej uzyskał na Białorusi
  2. Aleh Tafeliuk, tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych uzyskał na Białorusi
  3. Hleb Lukhanin, tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskał na Białorusi.
  4. Dmytry Veryha, tytuł specjalisty w dziedzinie urologii uzyskał na Ukrainie
  5. Olena Guz, tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii uzyskał na Ukrainie

 - Fragment, gdzie wymienia się „Lekarzy, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym” jest nieścisły - mówi Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. I wyjaśnia, że wylistowani na stronie Ministerstwa Zdrowia lekarze (5 osób) nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, bo to prawo może przyznać wyłącznie okręgowa rada lekarska, a nie Minister Zdrowia. 

Czytaj również: Pierwsi lekarze z Białorusi i Ukrainy uzyskali prawo do pracy w Polsce >>

 


 

Co mówi ustawa o zawodach lekarza i dentysty

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty procedura nabycia prawa wykonywania zawodu przez lekarzy posiadających dyplom uzyskany poza obszarem Unii Europejskiej odbywa się dwuetapowo. Zgodnie z art. 7 pkt. 2 a ustawy minister zdrowia jest organem administracyjnym uprawnionym do wydania decyzji o udzieleniu tym osobom zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty, natomiast prawo wykonywania zawodu lekarze mogą nabyć dopiero wskutek decyzji okręgowej rady lekarskiej. Zgodnie bowiem z art. 7 pkt. 2 b decyzja ministra jest podstawą przyznania przez okręgową radę lekarską prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych. W decyzji izby wskazywany jest okres i miejsce jego wykonywania zgodnie z decyzją ministra.  Ponadto okręgowa rada lekarska wpisuje lekarza na listę jej członków. I jak zaznacza NIL okręgowe izby lekarskie będą weryfikować kwalifikację zgłoszonych osób, a także ich znajomość języka polskiego.

Ministerstwo mija się z prawdą, NIL apeluje o sprostowanie

Znajdujący się obecnie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zapis wskazujący, że osoby tam wymienione rzekomo uzyskały już prawo wykonywania zawodu wprowadza czytelników w błąd, dlatego zdaniem Prezesa NRL powinien zostać niezwłocznie usunięty lub zmieniony.