W skład Rady zostali powołani: Jacek Biernacki (przewodniczący), Jacek Korczykowski (zastępca przewodniczącego) oraz Michał Maćkowiak (członek). Ponadto w posiedzeniach Rady (w charakterze obserwatorów) będą uczestniczyć: przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji oraz Agnieszka Kister - dyrektor Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Podstawą prawną  funkcjonowania Rady jest zarządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz.U. MZ z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 24).

Czytaj: CSIOZ udostępniło Specyfikację Interfejsu Systemu Monitorowania Zagrożeń>>>

Do zadań Rady należy między innymi sporządzanie dla ministra zdrowia (na podstawie informacji oraz dokumentów przekazywanych przez dyrektora Centrum) comiesięcznego raportu ze stanu projektów informatycznych oraz innych działań podejmowanych przez CSIOZ, obejmującego w szczególności informacje o stanie realizowanych projektów informatycznych wraz z ich bieżącą oceną i wynikającymi z niej wnioskami i rekomendacjami, ocenę zasadności przyjmowanych przez Centrum rozwiązań informatycznych obejmujących sprzęt i oprogramowanie oraz wynikające z niej wnioski i rekomendacje, ocenę możliwości i stopnia realizacji zadań oraz wynikające z niej wnioski i rekomendacje; opiniowanie spraw wniesionych przez dyrektora Centrum; identyfikowanie ryzyk związanych z podjętymi lub planowanymi działaniami w zakresie realizowanych projektów teleinformatycznych.

Dowiedz się więcej z książki
Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł