Pytanie

Czy administrator danych osobowych może pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji?

Czy ADO jeśli jest równocześnie ABI, to musi on być zgłoszonym do GIODO?

Czy ADO może nie powoływać ABI?

Odpowiedź

Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji stanowi prawo, a nie obowiązek administratora danych. W przypadku braku jego powołania to administrator danych wypełnia wszystkie obowiązki ABI, bez konieczności jego zgłaszania do GIODO.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - dalej u.o.d.o., administrator danych może powołać ABI. Jest to jednak wyłącznie jego uprawnienie, a nie obowiązek. Jeśli zatem, administrator danych nie powoła ABI sam musi wypełniać jego obowiązki. Zgodnie z art. 46b ust. 1 u.o.d.o. administrator danych jest obowiązany zgłosić do rejestracji GIODO powołanie i odwołanie ABI w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. Obowiązek ten, jednak, dotyczy wyłącznie sytuacji w której do pełnienia funkcji ABI powołana jest inna osoba przez administratora danych. Pełnienie obowiązków ABI przez administratora danych nie musi być poparte żadnym odrębnym aktem powołania, a następnie zgłoszeniem do GIODO.

Czytaj inne komentarze tego autora:

Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) trzeba zgłosić do rejestru GIODO>>>

Baz danych pacjentów oczekujących na świadczenie nie trzeba zgłaszać do GIODO >>>

Niepotrzebna jest zgoda pacjentów na wypełnianie anonimowych ankiet >>>


Uzyskanie opinii rady społecznej w sprawie leasingu może wynikać ze statutu >>>

Pakiet kolejkowy korzystny dla pacjentów, niekorzystny dla placówek>>>

Maciej Łokaj, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w dziedzinach prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego, prawa gospodarczego, prawa spółek oraz prawa pracy. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego. Współautor publikacji „Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą” Warszawa 2013. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, między innymi szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową, w ramach Grupy Kancelarii Prawnych, świadcząc obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Maciej Łokaj współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome