Federacja poinformowała, że podczas spotkania, które odbyło się 17 grudnia 2014 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, a w którym uczestniczyli także przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, strony nie doszły do porozumienia w sprawie sposobu i wysokości finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 2015 rok.

Uzgodniono natomiast, iż zlikwidowany zostanie (w stosunku do projektu zarządzenia) zapis dotyczący obowiązku wywieszania, na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, tablic informujących o „możliwości uzyskania w procesie udzielania świadczeń karty diagnostyki i leczenia onkologicznego”. 

Strony spotkania ustaliły też treść noweli rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uwzględniający zgłaszane uwagi Federacji i KLRwP. Projekt noweli ma być w piątek, w dniu 19.12.2014 r., przekazany do konsultacji społecznych, a jego wejście w życie ma nastąpić 1 stycznia 2015.

Przedstawiciele NFZ uczestniczący w spotkaniu potwierdzili obawy Federacji w zakresie usuwania – i to do czasu złożenia nowych deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ – z list aktywnych świadczeniodawców tych pacjentów, którzy choćby jeden raz zostaną zweryfikowani w systemie eWUŚ jako nie posiadający prawa do świadczeń.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia porozumiało się z częścią lekarzy rodzinnych, z innymi rozmowy trwają >>>