Będą to środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji zostaną kupione łóżka intensywnej terapii, respiratory, defibrylatory, ultrasonografy, a także wymienione zostaną instalacje

SOR w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zostanie przebudowany i zmodernizowany. Będzie w nim między innymi  więcej łóżek krótkotrwałej intensywnej terapii (zwiększenie z 2 do 3 łóżek) oraz stanowisk obserwacji (zwiększenie z 7 do 9 łóżek) wraz z zapleczem technicznym.

W celu łatwiejszego dostępu do oddziału zostanie dobudowana zewnętrzna winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie sala dekontaminacyjna na wysokości podjazdu dla karetek z zapleczem sanitarnym. Będzie służyła do bezpiecznego, zarówno dla pacjentów, jak i personelu usuwania czynników chorobotwórczych o wysokiej zakaźności oraz czynników chemicznych i radiologicznych.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Na oddziale znajdzie się nowy sprzęt i wyposażenie medyczne. Planuje się zakup łóżek intensywnej terapii, aparatu do znieczulenia, pomp infuzyjnych, respiratora, lamp operacyjnych. Zostanie także zamontowany system przywoływania pacjenta, system informacji elektronicznej i komunikacji SOR. Powstanie poczta pneumatyczna, czyli system ułatwiający transport próbek do badania (na przykład krwi czy pobranych wycinków) z oddziału do laboratorium oraz do Zakładu Patomorfologii. Podczas badań patomorfologicznych usprawni się diagnostyka pacjentów, gdyż skróci się czas oczekiwana na wyniki badań.

Planowany termin realizacji inwestycji to 2020 rok. Całkowity koszt projektu szacuje się na prawie 5 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 4,2 mln zł.

Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Kościerzynie od początku 2017 roku przyjęto prawie 35 tysięcy pacjentów.

Natomiast SOR w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie zyska nowoczesną aparaturę medyczną. Środki zostaną wydane między innymi na kardiomonitory, echokardiografy, defibrylatory, respiratory oraz ultrasonografy. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 2,6 mln zł.

Inwestycja zacznie się w 2018 roku. Do końca sierpnia 2017 roku na SOR-ze wejherowskiego szpitala udzielono pomocy prawie 43 tysiące pacjentów.

Na oddziale Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni będzie przeprowadzony remont. Zostaną zamontowane nowe instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i sanitarna. Będzie nowoczesna wentylacja i klimatyzacja. Zostanie kupiona aparatura medyczna, między innymi  kardiomonitory, echokardiografy, defibrylatory, aparaty do automatycznego masażu serca oraz ultrasonografy.

Całkowity koszt inwestycji to 7,6 mln zł, z czego dofinansowanie to prawie 6 mln zł. Na projekt z budżetu samorządu województwa pomorskiego zostanie przekazane 1,3 mln zł (w 2018 roku – 550 tys. zł, a w  2019 roku 750 tys. zł).

Remont rozpocznie się jeszcze w 2017 roku. Termin zakończenia inwestycji w obu podmiotach leczniczych spółki Szpitale Pomorskie planowany jest na 2020 rok.

Do końca sierpnia 2017 roku prawie 26 tysięcy chorych skorzystało z pomocy szpitalnego oddziału ratunkowego w Gdyni.

Źródło: www.pomorskie.eu

 [-OFERTA_HTML-]